Psalms 105:8

BKR(i) 8 Pamatuje věčně na smlouvu svou, na slovo, kteréž přikázal až do tisíce pokolení,