Psalms 105:30

BKR(i) 30 Vydala země jejich množství žab, i v pokoleních králů jejich.