Psalms 104:30

BKR(i) 30 Vysíláš ducha svého, a zase stvořeni bývají, a obnovuješ tvář země.