Psalms 102:12

BKR(i) 12 Dnové moji jsou jako stín nachýlený, a já jako tráva usvadl jsem.