Proverbs 8:8

BKR(i) 8 Spravedlivé jsou všecky řeči úst mých, není v nich nic křivého ani převráceného.