Proverbs 8:7

BKR(i) 7 Jistě žeť pravdu zvěstují ústa má, a ohavností jest rtům mým bezbožnost.