Proverbs 6:9

BKR(i) 9 Dokudž lenochu ležeti budeš? Skoro-liž vstaneš ze sna svého?