Proverbs 4:10

BKR(i) 10 Slyš, synu můj, a přijmi řeči mé, a tak rozmnoží se léta života tvého.