Proverbs 2:4

BKR(i) 4 Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí: