Proverbs 27:5

BKR(i) 5 Lepší jest domlouvání zjevné, než milování tajné.