Proverbs 23:9

BKR(i) 9 Před bláznem nemluv, nebo pohrdne opatrností řečí tvých.