Proverbs 21:24

BKR(i) 24 Hrdého a pyšného jméno jest posměvač, kterýž vše s neochotností a pýchou dělá.