Proverbs 16:9

BKR(i) 9 Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin spravuje kroky jeho.