Proverbs 15:11

BKR(i) 11 Peklo i zatracení jest před Hospodinem, čím více srdce synů lidských?