Proverbs 14:35

BKR(i) 35 Laskav bývá král na služebníka rozumného, ale hněviv na toho, kterýž hanbu činí.