Proverbs 10:17

BKR(i) 17 Stezkou života jde, kdož přijímá trestání; ale kdož pohrdá domlouváním, bloudí.