Philemon 1:20

BKR(i) 20 Tak, bratře, ať já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.