Philemon 1:15

BKR(i) 15 Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl,