Numbers 28:21

BKR(i) 21 A jednu desetinu obětovati budeš při každém beránku z těch sedmi beránků,