Nehemiah 7:60

BKR(i) 60 Všech Netinejských a synů služebníků Šalomounových tři sta devadesát dva.