Nehemiah 13:4

BKR(i) 4 Ale před tím Eliasib kněz, správce komory domu Boha našeho, spříznil se s Tobiášem.