Matthew 8:1

BKR(i) 1 A když sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí.