Matthew 5:5

BKR(i) 5 Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.