Matthew 5:14

BKR(i) 14 Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti.