Matthew 4:15

BKR(i) 15 Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská,