Matthew 4:14

BKR(i) 14 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: