Matthew 4:12

BKR(i) 12 A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.