Matthew 4:11

BKR(i) 11 Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu.