Matthew 21:34

BKR(i) 34 A když se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky její.