Matthew 16:16

BKR(i) 16 I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.