Matthew 13:40

BKR(i) 40 Protož jakož vytrhávají koukol a ohněm spalují, takť bude při skonání světa tohoto.