Mark 5:39

BKR(i) 39 I všed tam, řekl jim: Co se bouříte a plačete? Neumřelať jest děvečka, ale spí.