Mark 3:2

BKR(i) 2 I šetřili ho, uzdraví-li jej v sobotu, aby ho obžalovali.