Mark 15:27

BKR(i) 27 Ukřižovali také s ním dva lotry: jednoho na pravici a druhého na levici jeho.