Mark 11:22

BKR(i) 22 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Mějte víru Boží.