Luke 7:15

BKR(i) 15 I pozdvih se mrtvý, sedl, a počal mluviti. I dal jej mateři jeho.