Luke 2:19

BKR(i) 19 Ale Maria zachovávala všecka slova tato, skládajici je v srdci svém.