Luke 1:67

BKR(i) 67 Zachariáš pak otec jeho naplněn jest Duchem svatým, a prorokoval řka: