Luke 18:23

BKR(i) 23 On pak uslyšav to, zarmoutil se; byl zajisté bohatý velmi.