Leviticus 5:19

BKR(i) 19 Obět za provinění jest, nebo zavinil Hospodinu.