Leviticus 26:11

BKR(i) 11 Vzdělám příbytek svůj u prostřed vás, a duše má nebude vás nenáviděti.