Leviticus 19:30

BKR(i) 30 Sobot mých ostříhati budete, a svatyně mé báti se budete: Já jsem Hospodin.