Leviticus 13:41

BKR(i) 41 Jestliže pak po jedné straně obleze hlava jeho, nálysý jest a čistý jest.