Leviticus 13:40

BKR(i) 40 Muž, z jehož by hlavy vlasové slezli, lysý jest a čistý jest.