Lamentations 3:33

BKR(i) 33 Netrápíť zajisté z srdce svého, aniž zarmucuje synů lidských.