Lamentations 3:26

BKR(i) 26 Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo.