Joshua 7:8

BKR(i) 8 Ó Pane, což mám říci, když již lid Izraelský utíká před nepřátely svými?