Joshua 6:27

BKR(i) 27 Byl pak Hospodin s Jozue, a rozhlásila se pověst o něm po vší zemi.