Joshua 4:16

BKR(i) 16 Přikaž kněžím, kteříž nesou truhlu svědectví, ať vystoupí z Jordánu.