Joshua 21:28

BKR(i) 28 Z pokolení Izacharova: Kesion a podměstí jeho, a Daberet s předměstím jeho;